Senarai harga

 • TSplus Enterprise + ikon kecil TSplus Enterprise Plus
 • Ikon kecil TSplus Enterprise TSplus Perusahaan
 • Ikon kecil Web Mudah Alih TSplus Web Mudah Alih TSplus
 • Ikon kecil TSplus Virtual Printer Pencetak Tsplus
 • Ikon kecil Sistem TSplus Sistem TSplus
TSplus Enterprise + ikon kecil  TSplusEnterprise Plus
Lesen kekal setiap pelayan
Harga
Lesen TSplus - Sehingga 3 pengguna
$720
Lesen TSplus - Sehingga 5 pengguna
$850
Lesen TSplus - Sehingga 10 pengguna
$1150
Lesen TSplus - Sehingga 25 pengguna
$1550
Lesen TSplus - Jumlah pengguna yang tidak terhad
$1900
Ikon kecil TSplus Enterprise  TSplusEdisi Perusahaan
Lesen kekal setiap pelayan
Harga
Lesen TSplus - Sehingga 3 pengguna
$220
Lesen TSplus - Sehingga 5 pengguna
$350
Lesen TSplus - Sehingga 10 pengguna
$650
Lesen TSplus - Sehingga 25 pengguna
$1050
Lesen TSplus - Jumlah pengguna yang tidak terhad
$1400
Ikon kecil Web Mudah Alih TSplus   TSplusEdisi Web Mudah Alih
Lesen kekal setiap pelayan
Harga
Lesen TSplus - Sehingga 3 pengguna
$200
Lesen TSplus - Sehingga 5 pengguna
$300
Lesen TSplus - Sehingga 10 pengguna
$550
Lesen TSplus - Sehingga 25 pengguna
$1000
Lesen TSplus - Jumlah pengguna yang tidak terhad
$1300
Ikon kecil TSplus Virtual Printer   TSplusEdisi pencetak
Lesen kekal setiap pelayan
Harga
Lesen TSplus - Sehingga 3 pengguna
$120
Lesen TSplus - Sehingga 5 pengguna
$200
Lesen TSplus - Sehingga 10 pengguna
$350
Lesen TSplus - Sehingga 25 pengguna
$720
Lesen TSplus - Jumlah pengguna yang tidak terhad
$1100
Ikon kecil Sistem TSplus   TSplusEdisi sistem
Lesen kekal setiap pelayan
Harga
Lesen TSplus - Sehingga 3 pengguna
$90
Lesen TSplus - Sehingga 5 pengguna
$150
Lesen TSplus - Sehingga 10 pengguna
$250
Lesen TSplus - Sehingga 25 pengguna
$600
Lesen TSplus - Jumlah pengguna yang tidak terhad
$950
 • Ikon kecil TSplus 2FA Pengesahan Faktor 2FA - 2
 • Ikon kecil TSplus Advanced Security TSplus Advanced Security
 • Ikon kecil TSplus Server Genius Server Genius
 • Ikon kecil TSplus Virtual Printer Virtual Printer
Ikon kecil TSplus 2FA   2FA - Pengesahan Dua FaktorTambahkan lapisan keselamatan tambahan
Lesen kekal setiap pelayan
Harga
2FA - Pengesahan Dua Faktor
$250
Ikon kecil TSplus Advanced Security  TSplus Advanced SecuritySelamat pelayan RDS anda
Lesen kekal
Harga
Lesen TSplus Advanced Security - Keperluan Keselamatan
$50
Lesen TSplus Advanced Security - Perlindungan Muktamad
$250
Ikon kecil TSplus Server Genius  Server GeniusPantau pelayan dan laman web anda
Lesen kekal setiap pelayan
Pelayan
Laman web
Harga
Lesen Server Genius - Edisi penting
1
1
$90
Lesen Server Genius - Edisi permulaan
5
5
$350
Lesen Server Genius - Edisi perniagaan
10
10
$650
Ikon kecil TSplus Virtual Printer  TSplus Virtual PrinterTingkatkan Percetakan Jauh anda
Lesen kekal
Harga
Lesen TSplus - Sehingga 5 pengguna
$90
Lesen TSplus - Sehingga 10 pengguna
$150
Lesen TSplus - Jumlah pengguna yang tidak terhad
$250
 • Sokong & kemas kini ikon kecil Kemas kini & Perkhidmatan Sokongan
 • tingkatkan ikon kecil TSplus Naik taraf
Sokong & kemas kini ikon kecil  Kemas kini & Perkhidmatan SokonganKemas kini ke versi terbaru TSplus dan dapatkan bantuan
Jangka masa
Harga
Kemas kini & Perkhidmatan Sokongan - 1 tahun
21% daripada harga lesen TSplus
Kemas kini & Perkhidmatan Sokongan - 2 tahun
18% daripada harga lesen TSplus
Kemas kini & Perkhidmatan Sokongan - 3 tahun
15% dari harga lesen TSplus
tingkatkan ikon kecil TSplus   Naik tarafTambahkan pengguna dan / atau ubah edisi ke lesen TSplus yang ada
Penerangan
Harga
Tingkatkan pengguna dan / atau edisi dari lesen TSplus yang ada
Perbezaan harga + 10%