ລາຍ​ການ​ລາ​ຄາ

 • ວິສາຫະກິດ TSplus + ສັນຍາລັກນ້ອຍ TSplus Enterprise Plus
 • ຮູບສັນຍາລັກຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus Enterprise ວິສາຫະກິດ TSplus
 • ໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus Mobile Web TSplus Web Mobile
 • ໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus Virtual Printer ເຄື່ອງພິມ Tsplus
 • ຮູບສັນຍາລັກຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus System ລະບົບ TSplus
ວິສາຫະກິດ TSplus + ສັນຍາລັກນ້ອຍ  TSplusວິສາຫະກິດບວກ
ໃບອະນຸຍາດຖາວອນຕໍ່ເຊີບເວີ
ລາຄາ
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 3 ຜູ້ໃຊ້
$720
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 5 ຜູ້ໃຊ້
$850
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 10 ຜູ້ໃຊ້
$1150
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 25 ຜູ້ໃຊ້
$1550
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ຈຳ ນວນຜູ້ໃຊ້ບໍ່ ຈຳ ກັດ
$1900
ຮູບສັນຍາລັກຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus Enterprise  TSplusສະບັບວິສາຫະກິດ
ໃບອະນຸຍາດຖາວອນຕໍ່ເຊີບເວີ
ລາຄາ
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 3 ຜູ້ໃຊ້
$220
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 5 ຜູ້ໃຊ້
$350
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 10 ຜູ້ໃຊ້
$650
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 25 ຜູ້ໃຊ້
$1050
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ຈຳ ນວນຜູ້ໃຊ້ບໍ່ ຈຳ ກັດ
$1400
ໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus Mobile Web   TSplusMobile Web Edition
ໃບອະນຸຍາດຖາວອນຕໍ່ເຊີບເວີ
ລາຄາ
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 3 ຜູ້ໃຊ້
$200
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 5 ຜູ້ໃຊ້
$300
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 10 ຜູ້ໃຊ້
$550
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 25 ຜູ້ໃຊ້
$1000
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ຈຳ ນວນຜູ້ໃຊ້ບໍ່ ຈຳ ກັດ
$1300
ໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus Virtual Printer   TSplusສະບັບພິມ
ໃບອະນຸຍາດຖາວອນຕໍ່ເຊີບເວີ
ລາຄາ
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 3 ຜູ້ໃຊ້
$120
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 5 ຜູ້ໃຊ້
$200
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 10 ຜູ້ໃຊ້
$350
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 25 ຜູ້ໃຊ້
$720
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ຈຳ ນວນຜູ້ໃຊ້ບໍ່ ຈຳ ກັດ
$1100
ຮູບສັນຍາລັກຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus System   TSplusສະບັບລະບົບ
ໃບອະນຸຍາດຖາວອນຕໍ່ເຊີບເວີ
ລາຄາ
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 3 ຜູ້ໃຊ້
$90
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 5 ຜູ້ໃຊ້
$150
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 10 ຜູ້ໃຊ້
$250
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 25 ຜູ້ໃຊ້
$600
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ຈຳ ນວນຜູ້ໃຊ້ບໍ່ ຈຳ ກັດ
$950
 • ໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus 2FA 2FA - 2 ການກວດສອບຄວາມຈິງ
 • ໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus Advanced Security TSplus Advanced Security
 • ໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus Server Genius Server Genius
 • ໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus Virtual Printer Virtual Printer
ໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus 2FA   2FA - ການກວດສອບສອງປັດໃຈເພີ່ມຊັ້ນຄວາມປອດໄພໃຫ້ເປັນພິເສດ
ໃບອະນຸຍາດຖາວອນຕໍ່ເຊີບເວີ
ລາຄາ
2FA - ການກວດສອບສອງປັດໃຈ
$250
ໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus Advanced Security  TSplus Advanced Securityຮັບປະກັນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ RDS ຂອງທ່ານ
ໃບອະນຸຍາດຖາວອນ
ລາຄາ
ໃບອະນຸຍາດ TSplus Advanced Security - ຄວາມປອດໄພທີ່ ຈຳ ເປັນ
$50
ໃບອະນຸຍາດ TSplus Advanced Security - ການປົກປ້ອງສູງສຸດ
$250
ໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus Server Genius  Server Geniusຕິດຕາມກວດກາເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍແລະເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ
ໃບອະນຸຍາດຖາວອນຕໍ່ເຊີບເວີ
ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ
ເວບໄຊທ໌ຕ່າງໆ
ລາຄາ
ໃບອະນຸຍາດ Server Genius - ສະບັບ ສຳ ຄັນ
1
1
$90
ໃບອະນຸຍາດ Server Genius - ສະບັບເລີ່ມຕົ້ນ
5
5
$350
ໃບອະນຸຍາດ Server Genius - ສະບັບທຸລະກິດ
10
10
$650
ໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus Virtual Printer  TSplus Virtual Printerເສີມຂະຫຍາຍການພິມໄລຍະໄກຂອງທ່ານ
ໃບອະນຸຍາດຖາວອນ
ລາຄາ
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 5 ຜູ້ໃຊ້
$90
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ສູງເຖິງ 10 ຜູ້ໃຊ້
$150
ໃບອະນຸຍາດ TSplus - ຈຳ ນວນຜູ້ໃຊ້ບໍ່ ຈຳ ກັດ
$250
 • ສະຫນັບສະຫນູນແລະປັບປຸງຮູບສັນຍາລັກຂະຫນາດນ້ອຍ ການປັບປຸງແລະບໍລິການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ
 • ຍົກລະດັບໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus ການຍົກລະດັບ
ສະຫນັບສະຫນູນແລະປັບປຸງຮູບສັນຍາລັກຂະຫນາດນ້ອຍ  ການປັບປຸງແລະບໍລິການສະ ໜັບ ສະ ໜູນປັບປຸງໃຫ້ທັນສະບັບລ້າສຸດຂອງ TSplus ແລະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ໄລຍະເວລາ
ລາຄາ
ບໍລິການປັບປຸງແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ - 1 ປີ
ລາຄາໃບອະນຸຍາດ TSplus 21%
ບໍລິການປັບປຸງແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ - 2 ປີ
ລາຄາໃບອະນຸຍາດ TSplus 18%
ບໍລິການປັບປຸງແລະສະ ໜັບ ສະ ໜູນ - 3 ປີ
ລາຄາໃບອະນຸຍາດ TSplus 15%
ຍົກລະດັບໄອຄອນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ TSplus   ການຍົກລະດັບເພີ່ມຜູ້ໃຊ້ແລະ / ຫຼືປ່ຽນການແກ້ໄຂໃຫ້ໃບອະນຸຍາດ TSplus ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
ລາຍລະອຽດ
ລາຄາ
ຍົກລະດັບຜູ້ໃຊ້ແລະ / ຫຼືສະບັບຈາກໃບອະນຸຍາດ TSplus ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາ + 10%