Használati feltételek

TSplus licencszerződés-szoftver

Az TSplus letöltött szoftver használata előtt olvassa el a következő feltételeket. A szoftver használata, ha letöltötték, azt jelenti, hogy elfogadja ezeket a feltételeket és megértette, hogy azok jogilag kötelezőek lesznek Önre és a Terminal Service Plus-ra. Ha nem ért egyet ezen feltételekkel, vagy nem akarja, hogy azok kötelezőek legyenek Önre, törölnie kell a letöltött szoftvert minden olyan adathordozóról, amelyen tárolva van.

Tulajdonjog

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Terminal Service Plus ("licencadó") az TSplus tulajdonosa a letöltött TSplus szoftvernek és az abban található számítógépes programoknak géppel olvasható objektumkód formájában, valamint a kísérő felhasználónak minden jogával, jogával és érdekével. dokumentáció és annak minden későbbi példánya, függetlenül attól, hogy milyen adathordozón vagy formában létezhetnek (együttesen a "szoftver"). A szoftvert a szerzői jogi törvények és a nemzetközi szerződések rendelkezései védik, és ez a licencszerződés nem közvetít Önnek semmilyen érdeklődést a szoftver, a digitális tartalom vagy bármely kísérő nyomtatott anyag iránt, hanem csak korlátozott használati jogot és korlátozott sokszorosítást, amely a jelen licencszerződés feltételeinek megfelelően visszavonható.

Licencia Engedély megadása

A licencadó ezennel kizárólagos licencet ad a szoftver használatához a jelen szerződés feltételei szerint, és Ön elfogadja.

Remote Desktop / Távsegítség

A Szoftver Remote Desktop (RDS) és távsegítség technológiákat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az TSplus szerverre telepített szoftverek vagy alkalmazások (a továbbiakban: Gazdagép) távoli elérését más eszközökről. A Szoftver Remote Desktop (RDS) szolgáltatásával bármely eszközről hozzáférhet a Gazdagéphez, feltéve, hogy külön Szoftverlicencet szerez az adott eszközhöz. Ha távsegítséget (vagy más szoftvert használ, amely hasonló célokra hasonló funkciókat biztosít), akkor megoszthatja a munkamenetet más felhasználókkal az Eszközkapcsolatok számának korlátozása nélkül, és anélkül, hogy további licenceket szerezne a Szoftverre. A Microsoft és a nem Microsoft alkalmazásaihoz forduljon az alkalmazandó szoftvert kísérő licencszerződéshez, vagy vegye fel a kapcsolatot az érvényes licencadóval annak eldöntésére, hogy a szoftver további licenc nélkül engedélyezett-e az Remote Desktop (RDS) vagy a Távsegítség használatával.

Jogok fenntartása

A licencadó minden olyan jogot fenntart, amelyet a jelen licencszerződés kifejezetten nem biztosít Önnek.

Demó

A szoftver bemutató verziója csak értékelési célokra vagy nem kereskedelmi célokra használható. Kereskedelmi felhasználás esetén meg kell vásárolnia az TSplus szoftver normál verziójának licencét.

Nincs szétszerelés

Magától értetődő és megállapodott, hogy a programot nem másolhatja géppel olvasható vagy nyomtatott formátumra, kivéve archiválási vagy biztonsági mentési célokra, a jelen szerződés feltételeivel összhangban, és nem is változtathatja meg a mérnököt, nem bonthatja le, szétszerelheti, lefordíthatja, nem egyesítheti egy másik számítógépes program, elhomályosíthatja vagy eltávolíthatja az engedélyes szerzői jogi figyelmeztetését vagy más módon módosíthatja a szoftvert.

Szoftver átadása

A licencet, a szoftvert vagy a jelen szerződés szerinti jogokat a licencadó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem adhatja tovább licencbe, nem ruházhatja át vagy adhatja tovább. Az alábbiakban felsorolt jogok, kötelességek vagy kötelezettségek bármelyikének más módon történő továbbengedélyezése, átruházása vagy átruházása semmissé válik.

Frissítések és új verziók

Abban az esetben, ha a szoftver frissítéseket vagy új verziókat fejlesztenek ki, az engedélyes saját belátása szerint az esetleges díjak megfizetése esetén az ilyen frissítéseket és új verziókat az Ön rendelkezésére bocsáthatja. Ha a szoftvert frissítik és elérhetővé teszik az Ön számára, akkor a szoftverfrissítést a jelen licencszerződés feltételeinek megfelelően használhatja.

Feltételek és felmondás

Ez a licencszerződés a szoftvercsomag megnyitásakor vagy annak első használatakor lép hatályba, ha letöltötték, és tíz (10) évig érvényes, kivéve, ha a jelen feltételekkel összhangban korábban felmondják. Ezt a licencszerződést bármikor felmondhatja a szoftver eltávolításával, majd a szoftver, annak minden másolatának és kivonatának visszaszolgáltatásával a licencadótól.

Többszörös használat

Nem használhatja a szoftvert egyszerre két vagy több számítógépen. Minden számítógéphez, amelyre telepíti a szoftvert, külön licencet kell vásárolnia. A licenc ahhoz a számítógéphez van kötve, amelyre a szoftver telepítve van. Ha új számítógépet vásárol, akkor a szoftvert az új számítógépen való használat előtt el kell távolítania a szoftvert az előző számítógépről.

Szoftverkölcsönzés

A szoftvert a saját ügyfeleinek bérelt rendszereken használhatja. Ez azonban nem változtatja meg a többszörös használatra vonatkozó szabályt; minden (bérelt) számítógéphez, amelyre telepíti a szoftvert, külön licencet kell vásárolnia.

Több adathordozó

A szoftvert egynél több adathordozón kaphatja meg. Csak egyetlen adathordozót használhat egyetlen számítógépen. A másik adathordozót nem használhatja, másolhatja, továbbíthatja, bérbe adhatja, nem bérelheti, nem értékesítheti, nem rendelheti hozzá vagy más módon adhatja át más felhasználónak vagy más számítógépnek.

Amint az

A programot "úgy, ahogy van" biztosítják, semmiféle, kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, ideértve, de nem kizárólag, az értékesíthetőség és egy adott célra való alkalmasság implicit garanciáit. A licencadó nem garantálja, hogy a szoftverben található funkciók megfelelnek az Ön követelményeinek, vagy hogy a szoftver működése zavartalan vagy hibamentes lesz. Egyes országok nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák kizárását, ezért a fenti kizárás nem vonatkozhat rád. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és más jogai is lehetnek, amelyek országonként eltérőek.

Nincs jogellenes vagy tiltott felhasználás

A szoftver használatának feltételeként nem használja a szoftvert olyan célokra, amelyek jogellenesek vagy tiltottak a jelen feltételek, közlemények és közlemények alapján. A szoftvert semmilyen módon nem használhatja, amely sérti az alkalmazandó törvényeket.

A felelősség korlátozása

Az engedélyes semmilyen esetben sem felel semmilyen kárért, ideértve, de nem kizárólag, a kieső nyereséget, az elvesztett megtakarításokat vagy egyéb speciális, véletlenszerű vagy következményes károkat, amelyek a szoftver használatából vagy használatának képtelenségéből fakadnak, még akkor is, ha az engedélyes vagy annak hivatalos forgalmazója tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, vagy bármely más fél követeléséről. Mindenesetre az engedélyes összesített felelőssége az Ön vagy bármely harmadik fél iránt az esetleges károkért vagy károkért, amelyek a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely követelésből, követelésből vagy cselekményből származnak, nem haladhatja meg az Ön licenc licencadójának a licencért fizetett licencdíjat és ennek a szoftvernek a használata.

Megegyezés

Ez a megállapodás a felek teljes egyetértését alkotja a szoftver licencével kapcsolatban, és visszavonja és hatályon kívül helyez minden előzetes, szóbeli vagy írásbeli megállapodást a licencadó és Ön között, és a megállapodás végső kifejezésének szolgál. Ezt nem lehet módosítani vagy módosítani, kivéve az engedélyes képviselőjének képviselője által aláírt írásban, külön hivatkozva erre a megállapodásra. Ez a megállapodás elsőbbséget élvez minden más irattal szemben, amely ellentmondásba kerülhet. Ezennel tudomásul veszi, hogy elolvasta ezeket a szoftverprogram licencfeltételeit, megértette azokat, és vállalja, hogy kötelezi őket.