Uvjeti korištenja

Softver za ugovor o licenci TSplus

Molimo pročitajte sljedeće uvjete i odredbe prije korištenja preuzetog softvera TSplus. Korištenje softvera, ako je preuzet, znači da prihvaćate ove odredbe i uvjete i razumijete da će oni biti pravno obvezujući za vas i Terminal Service Plus. Ako se ne slažete s ovim uvjetima i odredbama ili ne želite da oni budu obvezujući za vas, trebali biste izbrisati preuzeti softver s bilo kojeg medija za pohranu na kojem je pohranjen.

Vlasništvo

Prihvaćate i prihvaćate da je Terminal Service Plus ("davatelj licence") vlasnik TSplus svih prava, prava vlasništva i udjela u preuzetom softveru TSplus i računalnim programima koji se u njemu nalaze u obliku strojno čitljivog objektnog koda, kao i prateći korisnik dokumentaciju zajedno sa svim njezinim sljedećim kopijama, bez obzira na medij ili oblik u kojem mogu postojati (zajedno "softver"). Softver je zaštićen zakonima o autorskim pravima i međunarodnim odredbama ugovora, a ovaj ugovor o licenci ne prenosi vam nikakav interes za softver, digitalni sadržaj ili bilo koji prateći tiskani materijal, već samo ograničeno pravo korištenja i ograničenu reprodukciju koja je opozvati u skladu s uvjetima ovog ugovora o licenci.

Licenca Davanje licence

Davatelj licence ovime daje, a vi prihvaćate, neekskluzivnu licencu za upotrebu softvera u skladu s uvjetima ovog ugovora.

Remote Desktop / Daljinska pomoć

Softver sadrži Remote Desktop (RDS) i tehnologije daljinske pomoći koji omogućavaju daljinski pristup softveru ili aplikacijama instaliranim na poslužitelju TSplus (u daljnjem tekstu Host Device) s drugih uređaja. Možete koristiti značajku softvera Remote Desktop (RDS) za pristup hostovnom uređaju s bilo kojeg uređaja, pod uvjetom da za taj uređaj steknete zasebnu softversku licencu. Kada koristite daljinsku pomoć (ili drugi softver koji pruža sličnu funkcionalnost za sličnu svrhu), možete dijeliti sesiju s drugim korisnicima bez ikakvog ograničenja broja veza uređaja i bez stjecanja dodatnih licenci za softver. Za Microsoftove i one koji nisu Microsoftovi, trebali biste se obratiti ugovoru o licenci koji prati primjenjivi softver ili kontaktirati mjerodavnog davatelja licence kako biste utvrdili je li dopuštena uporaba softvera s Remote Desktop (RDS) ili daljinskom pomoći bez dodatne licence.

Zadržavanje prava

Sva prava koja vam nisu izričito dodijeljena ovim ugovorom o licenci pridržava davatelj licence.

Demo

Demo verzija softvera može se koristiti samo u svrhu procjene ili u nekomercijalne svrhe. U slučaju komercijalne upotrebe, morate kupiti licencu za uobičajenu verziju softvera TSplus.

Bez rastavljanja

Podrazumijeva se i slaže se da program nećete kopirati u bilo koji strojno čitljiv ili tiskan oblik, osim za arhiviranje ili za sigurnosne kopije u skladu s uvjetima ovog sporazuma, niti ćete izvršavati reverzni inženjering, dekompilirati, rastavljati, prevesti, spojiti u drugi računalni program, zakloniti ili ukloniti obavijest o autorskim pravima davatelja licence ili na neki drugi način izmijeniti softver.

Prijenos softvera

Nećete podlicencirati, dodijeliti ili prenijeti licencu ili softver ili bilo koja prava prema ovom ugovoru bez prethodnog pismenog pristanka davatelja licence. Svaki pokušaj podlicenciranja, dodjeljivanja ili prijenosa bilo kojeg od prava, dužnosti ili obveza na drugi način nije valjan.

Ažuriranja i nove verzije

U slučaju da se razvijaju ažuriranja ili nove verzije softvera, davatelj licence može vam po vlastitom nahođenju učiniti dostupnim takva ažuriranja i nove verzije nakon plaćanja bilo kakvih potrebnih naknada. Ako se softver ažurira i učini vam dostupnim, možete koristiti ažuriranje softvera u skladu s uvjetima i odredbama ovog ugovora o licenci.

Uvjeti i raskid

Ovaj ugovor o licenci stupa na snagu nakon otvaranja softverskog paketa ili njegove početne upotrebe ako se preuzme i trajat će deset (10) godina, osim ako nije ranije raskinut u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Ovaj ugovor o licenci možete raskinuti u bilo kojem trenutku deinstaliranjem softvera, nakon čega slijedi vraćanje softvera i svih njegovih kopija i njegovih izvoda od davatelja licence.

Višestruka upotreba

Softver ne možete istovremeno koristiti na dva ili više računala. Za svako računalo na koje instalirate softver morate kupiti zasebnu licencu. Licenca je vezana uz računalo na kojem je instaliran softver. U slučaju da nabavite novo računalo, morate deinstalirati softver s prethodnog računala prije upotrebe softvera na novom računalu.

Iznajmljivanje softvera

Možete koristiti softver na sustavima iznajmljenim vlastitim kupcima. Međutim, to ne mijenja pravilo o višestrukoj upotrebi; za svako (unajmljeno) računalo na koje instalirate softver morate kupiti zasebnu licencu.

Višestruki mediji

Softver možete dobiti u više od jednog medija za pohranu. Na jednom računalu možete koristiti samo jedan medij. Ne možete koristiti, kopirati, prenositi, iznajmljivati, iznajmljivati, prodavati, dodjeljivati ili na drugi način prenositi drugi medij drugom korisniku ili drugom računalu.

Kao što je

Program se pruža "takav kakav jest" bez bilo kakvih jamstava, bilo izričitih ili podrazumijevanih, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva prodajnosti i prikladnosti za određenu svrhu. Davatelj licence ne jamči da će funkcije sadržane u softveru udovoljavati vašim zahtjevima ili da će rad softvera biti neprekinut ili bez pogrešaka. Neke zemlje ne dopuštaju izuzeće podrazumijevanih jamstava, pa se gornje izuzeće možda neće odnositi na vas. Ovo jamstvo daje vam posebna zakonska prava, a možda imate i druga prava koja se razlikuju od zemlje do zemlje.

Nema nezakonite ili zabranjene upotrebe

Kao uvjet vaše upotrebe softvera, nećete ga koristiti u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uvjetima, i obavijestima. Ne možete koristiti softver na bilo koji način koji krši važeće zakone.

Ograničenja odgovornosti

Davatelj licence ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izgubljenu dobit, izgubljenu ušteđevinu ili druge posebne, slučajne ili posljedične štete nastale uporabom ili nemogućnošću korištenja softvera, čak i ako davatelj licence ili njegov ovlašteni prodavač ima je obaviješten o mogućnosti takve štete ili za bilo koji zahtjev bilo koje druge strane. U svakom slučaju, kumulativna odgovornost davatelja licence prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koji gubitak ili štetu nastalu bilo kojim zahtjevima, zahtjevima ili radnjama koji proizlaze iz ovog ugovora ili su u vezi s njim neće premašiti naknadu za licencu koju ste dali davatelju licence za licencu i korištenje ovog softvera.

Sporazum

Ovaj ugovor predstavlja cjelokupno razumijevanje strana u vezi s licencom softvera i ukida i zamjenjuje sve prethodne ugovore, usmene ili pisane, između davatelja licence i vas, a namijenjen je kao konačni izraz sporazuma. Ne smije se mijenjati ili dopunjavati, osim u pisanom obliku koji potpisuje predstavnik zaposlenika davatelja licence, a posebno se poziva na ovaj ugovor. Ovaj će sporazum imati prednost nad bilo kojim drugim dokumentima koji bi mogli biti u sukobu s njim. Ovim potvrđujete da ste pročitali ove uvjete licenciranja softverskog programa, razumijete ih i pristajete na to da ih se obvezujete.