Portal web aplikacija sličan Citrix

Pomoću TSplus vaši korisnici mogu pristupiti svojim aplikacijama izravno s Interneta, jednostavnim klikom na ikonu aplikacije.
d05_aplikacijska ploča

Unesite PIN kôd za povezivanje

S TSplus vaši će korisnici samo morati upisati PIN kôd za pristup svojim aplikacijama.

Unesite svoju adresu e-pošte za povezivanje

Tako pametno: upotreba vaše adrese e-pošte kao vjerodajnice za pristup njihovim aplikacijama.

Automatski pokrenite svoje programe

U ovom primjeru korisnik neće morati upisivati nikakve vjerodajnice. Njegove vlastite aplikacije automatski će se pokrenuti.

To može biti najbolje rješenje ako vaši programi uključuju vlastiti postupak prijave (Single Sign On).

Portal za prijavu na web pristup

Pomoću ove stranice za prijavu korisnik može odabrati željeni klijent za web pristup:

  • HTML5 klijent
  • Windows klijent (standardni / RemoteApp)