Käyttöehdot

TSplus-lisenssisopimusohjelmisto

Lue seuraavat käyttöehdot, ennen kuin käytät ladattua TSplus-ohjelmistoa. Ohjelmiston käyttö, jos se on ladattu, tarkoittaa, että hyväksyt nämä ehdot ja ymmärrät, että ne sitovat sinua ja Terminal Service Plus -laitetta. Jos et hyväksy näitä ehtoja tai et halua niiden sitovan sinua, poista ladattu ohjelmisto mistä tahansa tallennusvälineestä, johon se on tallennettu.

Omistusoikeus

Tunnustat ja hyväksyt, että Terminal Service Plus ("lisenssinantaja") on TSplus: n kaikkien ladattujen TSplus-ohjelmistojen ja niihin sisältyvien tietokoneohjelmien oikeuksien, omistusoikeuden ja edun omistaja sekä koneen luettavissa olevana objektikoodina olevana tietokoneohjelmana sekä mukana olevana käyttäjänä dokumentaatio ja kaikki sen myöhemmät kopiot riippumatta tallennusvälineestä tai muodosta, jossa niitä voi olla (yhdessä "ohjelmisto"). Ohjelmisto on suojattu tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten määräyksillä, eikä tämä lisenssisopimus välitä sinulle mitään kiinnostusta ohjelmistoon, digitaaliseen sisältöön tai siihen liittyviin painettuihin materiaaleihin, vaan vain rajoitettua käyttöoikeutta ja rajoitettua jäljentämistä peruutettavissa tämän lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti.

Lisenssi Myönnetään lisenssi

Lisenssinantaja myöntää täten yksinomaisen käyttöoikeuden ohjelmiston käyttämiseen tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Remote Desktop / etätuki

Ohjelmisto sisältää Remote Desktop (RDS) ja etätukitekniikat, jotka mahdollistavat TSplus-palvelimeen (jäljempänä isäntälaite) asennettujen ohjelmistojen tai sovellusten pääsyn etäyhteyden kautta muista laitteista. Voit käyttää ohjelmiston Remote Desktop (RDS) -ominaisuutta päästäksesi isäntälaitteeseen millä tahansa laitteella, jos hankit erillisen ohjelmistolisenssin tälle laitteelle. Kun käytät etätukea (tai muuta ohjelmistoa, joka tarjoaa samankaltaisia toimintoja samaan tarkoitukseen), voit jakaa istunnon muiden käyttäjien kanssa ilman rajoituksia laiteliitäntöjen määrälle ja hankimatta lisäohjelmistoja ohjelmistolle. Microsoft-sovellusten ja muiden kuin Microsoft-sovellusten osalta sinun tulee tutustua sovellettavan ohjelmiston mukana toimitettuun lisenssisopimukseen tai ottaa yhteyttä sovellettavaan lisenssinantajaan selvittääksesi, sallitaanko ohjelmiston käyttö Remote Desktop (RDS) vai etätuki kanssa ilman lisenssiä.

Oikeuksien varaaminen

Lisenssinantaja varaa kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle tällä lisenssisopimuksella.

Demo

Ohjelmiston demoversiota voidaan käyttää vain arviointitarkoituksiin tai ei-kaupalliseen käyttöön. Kaupallisessa käytössä sinun on ostettava TSplus-ohjelmiston normaalin version lisenssi.

Ei purkamista

Ymmärretään ja sovitaan, ettet saa kopioida ohjelmaa koneellisesti luettavaan tai painettuun muotoon paitsi arkistointiin tai varmuuskopiointitarkoituksiin tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, etkä saa kääntää, purkaa, purkaa, kääntää, yhdistää muuta tietokoneohjelmaa, peittää tai poistaa lisenssinantajan tekijänoikeusilmoituksen tai muokata muuten ohjelmistoa.

Ohjelmistojen siirto

Et saa alilisensoida, luovuttaa tai siirtää lisenssiä tai ohjelmistoa tai mitään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ilman lisenssinantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kaikki yritykset muutoin alilisensoida, luovuttaa tai siirtää mitään alla mainittuja oikeuksia, velvollisuuksia tai velvoitteita ovat mitätöityjä.

Päivitykset ja uudet versiot

Jos ohjelmistopäivityksiä tai uusia versioita kehitetään, lisenssinantaja voi oman harkintansa mukaan saattaa kyseiset päivitykset ja uudet versiot saataville sinulle maksamalla vaaditut maksut. Jos ohjelmisto päivitetään ja asetetaan saataville, voit käyttää ohjelmistopäivitystä tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti.

Ehdot ja irtisanominen

Tämä lisenssisopimus tulee voimaan, kun avaat ohjelmistopaketin tai sen ensimmäisen käytön, jos se on ladattu, ja se jatkuu kymmenen (10) vuoden ajan, ellei sitä irtisanota aikaisemmin tässä olevien ehtojen mukaisesti. Voit irtisanoa tämän lisenssisopimuksen milloin tahansa poistamalla ohjelmiston asennuksen ja palauttamalla ohjelmiston, kaikki sen kopiot ja otteet lisenssinantajalta.

Monikäyttöinen

Et saa käyttää ohjelmistoa kahdessa tai useammassa tietokoneessa samanaikaisesti. Jokaiselle tietokoneelle, johon asennat ohjelmiston, sinun on ostettava erillinen lisenssi. Lisenssi on sidottu tietokoneeseen, johon ohjelmisto on asennettu. Jos hankit uuden tietokoneen, sinun on poistettava ohjelmisto edellisestä tietokoneesta, ennen kuin käytät ohjelmistoa uudessa tietokoneessa.

Ohjelmistojen vuokraus

Ohjelmistoa saa käyttää järjestelmille, jotka on vuokrattu omille asiakkaillesi. Tämä ei kuitenkaan muuta monikäyttöä koskevaa sääntöä; jokaiselle (vuokratulle) tietokoneelle, johon asennat ohjelmiston, sinun on ostettava erillinen lisenssi.

Useita medioita

Voit saada ohjelmiston useampaan kuin yhteen tallennusvälineeseen. Voit käyttää vain yhtä tietovälinettä yhdessä tietokoneessa. Et saa käyttää, kopioida, lähettää, vuokrata, vuokrata, myydä, osoittaa tai muuten siirtää toista tietovälinettä toiselle käyttäjälle tai toiselle tietokoneelle.

Kuten on

Ohjelma tarjotaan sellaisenaan ilman minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, implisiittiset takuut myyntikelpoisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Lisenssinantaja ei takaa, että ohjelmiston sisältämät toiminnot täyttävät sinun vaatimukset tai että ohjelmiston toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Jotkin maat eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista, joten yllä oleva poissulkeminen ei välttämättä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain.

Ei laitonta tai kiellettyä käyttöä

Ohjelmiston käytön ehtona et käytä ohjelmistoa mihinkään tarkoitukseen, joka on laiton tai kielletty näillä ehdoilla ja ilmoituksilla. Et saa käyttää ohjelmistoa millään tavalla, joka on sovellettavien lakien vastaista.

Vastuun rajoitukset

Lisenssinantaja ei missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, menetetyt voitot, menetetyt säästöt tai muut erityiset, satunnaiset tai välilliset vahingot, jotka johtuvat ohjelmiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, vaikka lisenssinantaja tai sen valtuutettu jälleenmyyjä olisi on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta tai minkä tahansa muun osapuolen vaatimuksista. Joka tapauksessa lisenssinantajan kumulatiivinen vastuu sinulle tai muulle kolmannelle osapuolelle vahingoista tai vahingoista, jotka johtuvat vaatimuksista, vaatimuksista tai toimista, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai liittyvät tähän sopimukseen, ei saa ylittää lisenssimaksua, jonka olet maksanut lisenssinantajalle lisenssistä ja tämän ohjelmiston käyttö.

Sopimus

Tämä sopimus muodostaa osapuolten kokonaisvaltaisen ymmärryksen ohjelmiston lisenssistä, ja se kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat suulliset tai kirjalliset lisenssinantajan ja käyttäjän väliset sopimukset, ja se on tarkoitettu sopimuksen lopulliseksi ilmaisuksi. Sitä ei saa muuttaa tai muuttaa vain lisenssinantajan edustavan työntekijän allekirjoittamalla kirjallisesti ja viitaten nimenomaisesti tähän sopimukseen. Tämä sopimus on etusijalla muihin asiakirjoihin nähden, jotka voivat olla ristiriidassa sen kanssa. Vakuutat täten, että olet lukenut nämä ohjelmiston käyttöoikeusehdot, ymmärtänyt ne ja suostut noudattamaan niitä.