برای مجوز TSplus خود ، ابزار همراه خریداری کنید

ویژگی های TSplus Remote Work ، TSplus Remote Support ، Advanced Security ، Server Genius یا احراز هویت دو فاکتور را به مجوز TSplus خود اضافه کنید.

  • TSplus Remote Work آیکون کوچک Remote Work
  • Remote Support بارگیری نرم افزار Remote Support
TSplus Remote Work آیکون کوچک    Remote Work -به برنامه های خود دسترسی پیدا کنید ، همه جا کار کنید
مجوز دائمی
 
 
قیمت
 
مجوز دائمی در هر ایستگاه کاری
 
 
$25
TSplus Remote Support -   برای به اشتراک گذاری صفحه
مجوز دائمی
 
 
قیمت
 
حداکثر 5 نماینده
 
 
$250
حداکثر 10 نماینده
 
 
$500
حداکثر 15 نماینده
 
 
$750
حداکثر 20 نماینده
 
 
$1000
حداکثر 25 نماینده
 
 
$1250
  • TSplus Advanced Security آیکون کوچک Advanced Security
  • TSplus 2FA آیکون کوچک 2FA
  • TSplus Server Genius آیکون کوچک Server Genius
  • TSplus Virtual Printer آیکون کوچک Virtual Printer
TSplus Advanced Security آیکون کوچک   Advanced Security
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
 

  ملزومات امنیتی

مدافع Brute Force ، حفاظت از میهن ، محدودیت ساعت کار ...
$50

  محافظت نهایی

محافظت کامل از جمله ضد باج افزار ، حالت کیوسک و موارد دیگر ...
$250
TSplus 2FA آیکون کوچک   2FA -یک لایه امنیتی اضافی اضافه کنید
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
 
2FA - احراز هویت دو فاکتور
$250
TSplus Server Genius آیکون کوچک   Server Genius -سرورها و وب سایت های خود را کنترل کنید
مجوز دائمی
سرورها
وب سایت ها
قیمت
 
مجوز Server Genius - نسخه ضروری
1
1
$90
مجوز Server Genius - نسخه راه اندازی
5
5
$350
مجوز Server Genius - نسخه تجاری
10
10
$650
TSplus Virtual Printer آیکون کوچک   TSplus Virtual Printer -چاپ از راه دور را تقویت کنید
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
 
مجوز Virtual Printer - حداکثر 5 کاربر
$90
مجوز Virtual Printer - حداکثر 10 کاربر
$150
مجوز Virtual Printer - تعداد نامحدودی از کاربران
$250

مجوزهای موجود را به همراه ابزار همراه ارتقا دهید

  • TSplus Advanced Security آیکون کوچک Advanced Security را ارتقا دهید
  • TSplus Server Genius آیکون کوچک Server Genius را ارتقا دهید
TSplus Advanced Security نماد کوچک کوچک   به Ultimate Protection ارتقا دهید
مجوز دائمی در هر سرور
قیمت
 
Advanced Security Essentials را به نسخه نهایی ارتقا دهید
$200
TSplus Server Genius آیکون کوچک   Server Genius را ارتقا دهید
مجوز دائمی
سرورها
قیمت
 
Server Genius Essentials را به Startup Edition ارتقا دهید
+4
$260
Server Genius Startup را به نسخه Business ارتقا دهید
+5
$300
Server Genius Essentials را به نسخه Business ارتقا دهید
+9
$560