TERMINAL SERVICE PLUS

Store

کدام محصول را دوست دارید؟

مجوز REMOTE ACCESS نسخه ها را مقایسه کنید
تعداد کاربران را انتخاب کنید غالباً خریداری شده است
نسخه را انتخاب کنید
کل: $1050 BUY NOW
 
TSplus Virtual Printer TSplus Virtual Printer -چاپ از راه دور را تقویت کنید
مجوز دائمی Virtual Printer - حداکثر 5 کاربر $250 BUY NOW
مجوز دائمی Virtual Printer - حداکثر 10 کاربر $500 BUY NOW
مجوز دائمی Virtual Printer - نامحدود $1250 BUY NOW
 
TSplus Virtual Printer   2FA - احراز هویت دو عامل -یک لایه امنیتی اضافی اضافه کنید
2FA مجوز دائمی در هر سرور $250 BUY NOW
 
مجوز دائمی قیمت خرید
مجوز دائمی در هر ایستگاه کاری شامل Gateway Broker و مجوز Web Portal است $25 BUY NOW
TSplus Remote Work یک کارگزار Remote Desktop است که به صورت مرکزی مدیریت می شود و به کاربران امکان می دهد از طریق هر دستگاهی مستقیماً به دفتر کنسول PC Office خود متصل شوند.
مجوز دائمی قیمت خرید
حداکثر 5 نماینده $250 BUY NOW
حداکثر 10 نماینده $500 BUY NOW
حداکثر 15 نماینده $750 BUY NOW
حداکثر 20 نماینده $1000 BUY NOW
حداکثر 25 نماینده $1250 BUY NOW
مجوز دائمی در هر سرور قیمت
مجوز TSplus Advanced Security - موارد ضروری امنیتی ویژگی های اساسی ، تنظیمات برای همه کاربران اعمال می شود $50 BUY NOW
مجوز TSplus Advanced Security - نهایی همه ویژگی ها ، تنظیمات در هر کاربر / گروه اعمال می شود $250 BUY NOW
مجوز دائمی سرورها وب سایت ها قیمت هم اکنون خریداری کنید
مجوز Server Genius - نسخه ضروری 1 1 $90 BUY NOW
مجوز Server Genius - نسخه راه اندازی 5 5 $350 BUY NOW
مجوز Server Genius - نسخه تجاری 10 10 $650 BUY NOW

اگر قبلاً مجوز خریداری کرده اید ، می توانید آن را ارتقا یا به روز کنید

(شما باید به پورتال مشتری هدایت شوید که در آن باید وارد شوید)