دسترسی از راه دور ، تحویل برنامه و راه حل های امنیتی برای متخصصان فناوری اطلاعات

سیاست حفظ حریم خصوصی

درصورتی که TSplus اطلاعات شخصی داشته باشد ، پردازش و در سیستم های مدیریت TSplus ذخیره می شود. هدف از ذخیره و پردازش اطلاعات شخصی شما محدود به وظایف اداری فروش محصولات است که طبق قوانین مالیاتی یا قوانین بین المللی به طور کلی انجام می شود.

هدف دیگر از ذخیره و پردازش اطلاعات شخصی شما توسط TSplus پشتیبانی ما است. به دلیل پشتیبانی ما ، ممکن است آدرس ایمیل ، نام ، شماره تلفن و غیره شما را داشته باشیم. در صورت داشتن برخی اطلاعات شخصی ، استفاده از اطلاعات شخصی شما محدود به پشتیبانی شما از نرم افزار TSplus است مانند پاسخ دادن از طریق پست الکترونیکی به پشتیبانی شما درخواست.

TSplus اطلاعات شخصی را به اشخاص دیگر منتقل نمی کند مگر اینکه این انتقال از نظر قانونی مورد نیاز و درخواست قانون باشد.

در زیر خط مشی رازداری ما درباره خدمات مورد استفاده ما مشاهده خواهید کرد.

سیاست حفظ حریم خصوصی