Απομακρυσμένη πρόσβαση, παράδοση εφαρμογών και λύσεις ασφαλείας για επαγγελματίες πληροφορικής

Πολιτική απορρήτου

Σε περίπτωση που το TSplus έχει προσωπικά στοιχεία, θα υποβληθεί σε επεξεργασία και θα αποθηκευτεί στα συστήματα διαχείρισης του TSplus. Ο σκοπός της αποθήκευσης και της επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων περιορίζεται στις διοικητικές εργασίες που συνοδεύουν την πώληση προϊόντων, όπως απαιτείται από τους φορολογικούς κανόνες ή το διεθνές δίκαιο γενικά.

Ένας άλλος σκοπός της αποθήκευσης και της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Πληροφοριών από το TSplus είναι η υποστήριξή μας. Λόγω της υποστήριξής μας, ενδέχεται να έχουμε τη διεύθυνση email σας, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου κ.λπ. Σε περίπτωση που έχουμε κάποια Προσωπικά Στοιχεία, η χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών περιορίζεται στο να σας παρέχει υποστήριξη στο λογισμικό TSplus, όπως η απάντηση μέσω ταχυδρομείου στην υποστήριξή σας αίτηση.

Το TSplus δεν μεταβιβάζει Προσωπικά Στοιχεία σε άλλα μέρη, εκτός εάν η μεταφορά αυτή απαιτείται και απαιτείται από το νόμο.

Παρακάτω θα βρείτε την πολιτική απορρήτου μας σχετικά με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε.

Πολιτική απορρήτου