Надстройте изданието или добавете потребители към вашия лиценз TSplus

1. Вашият съществуващ лиценз
2. Вашият надграден лиценз
3. Вашите данни

Какъв е вашият текущ лиценз TSplus:

Издание

Брой потребители

Какъв лиценз за TSplus бихте искали:

Издание

Брой потребители

Вашият лицензен код за надстройка TSplus:

Въведете вашия лицензен код за надстройка: (*)

Въведете вашия имейл, за да получите новия си лицензен файл:

(*) Надстройването на TSplus сървър изисква лицензен код за надстройка, който можете да получите от вашия съществуващ TSplus сървър.
Download Trial и стартирайте тази програма за генериране на Upgrade License Code на съществуващия ви TSplus сървър.
Той ще покаже вашия лицензен код за надстройка.

Ако имате въпроси към екипа за продажби на TSplus относно информация за издаване, лицензиране или други запитвания за продажби:
моля изпратете имейл до продажби@tsplus.net